Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

Tài liệu hướng dẫn Phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới
Để đáp ứng công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái “bình thường mới”, đảm bảo chung sống an toàn với dịch bệnh, đáp ứng yêu cầu thực hiện mục tiêu kép, Bộ Y tế xây dựng và ban hành tài liệu “HƯỚNG DẪN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TRẠNG THÁI BÌNH THƯỜNG MỚI”.
Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Trường THCS Hồ Văn Long
Địa chỉ: , huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2hovanlongcg.longan@moet.edu.vn
Website: thcshovanlongcg.edu.vn