Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

Dạy học trực tuyến và dạy học trên truyền hình
             PHÒNG GD&ĐT CẦN GIUỘC
           TRƯ­ỜNG THCS HỒ VĂN LONG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         Số:  99/TB-THCSHVL           Phước Lâm, ngày  03 tháng  10  năm 2021
 
 
THÔNG BÁO
Về việc dạy học trực tuyến và dạy học trên truyền hình - Năm học 2021-2022
 
 
 
 

Thực hiện Căn cứ Kế hoạch Số 2608/SGDĐT-GDTrH, ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Sở GD&ĐT Long An Về việc hướng dẫn thực hiện chương trình, dạy học trực tuyến và dạy học trên truyền hình;
Trường THCS Hồ Văn Long thông báo lịch dạy học trực tuyến và dạy học trên truyền hình - Năm học 2021-2022 như sau:
1. Học trên truyền hình
+ Thời gian học: từ ngày 04/10/2021 đến ngày 20/10/2021 khung giờ từ 09 giờ 30 phút  đến 10 giờ 30 phút (2 chủ đề) hoặc từ 09 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút (3 chủ đề).
+ Các môn lớp 9: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Công dân, Tiếng Anh
2. Học trực tuyến
+ Thời gian học: Từ ngày 04/10/2021 đến ngày 17/10/2021 theo lịch của trường
          - Sáng Khối 6,7: Từ 7h30
          - Chiều Khối 8,9: Từ 12h
+ Khối 6 học các môn: Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý, GDCD, Tiếng anh, Tin học.
+ Khối 7,8,9 học các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Công dân, Tiếng Anh, Tin học
 
Trường THCS Hồ Văn Long thông báo đến phụ huynh học sinh chuẩn bị các điều kiện như máy tính hoặc điện thoại thông minh có kết nối mạng Internet để học sinh tham gia tốt việc học tập. Nhắc nhở học sinh chuẩn bị bài tốt, kiểm tra thiết bị trước khi học. Giám sát chặt chẽ việc học của con. Đồng thời phản hồi ý kiến với nhà trường để nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến.
 
Xin trân trọng cảm ơn.
 
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT Cần Giuộc (để b/c);
- Đài Truyền thanh xã Phước Lâm (để t/b);
- Lưu: VT.
 HIỆU TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
Nguyễn Duy Đạt
 
 
Trường THCS Hồ Văn Long
Địa chỉ: , huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2hovanlongcg.longan@moet.edu.vn
Website: thcshovanlongcg.edu.vn