Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

Lấy ý kiến thu học phí Năm học 2020-2021
Căn cứ Quyết định số 2874/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định mức thu học phí năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Long An; Căn cứ công văn số 376/SGDĐT-HCQT ngày 14/02/2020 của Sở GD&ĐT Long An về việc lấy ý kiến đề xuất mức thu học phí năm học 2020-2021; Căn cứ công văn số 158/PGDĐT ngày 17/02/2020 của Phòng GD&ĐT Cần Giuộc về việc lấy ý kiến đề xuất mức thu học phí năm học 2020-2021 Trường THCS Hồ Văn Long tổ chức lấy ý kiến đề xuất mức thu học phí năm học 2020-2021 theo mẫu cụ thể như sau:
Mẫu lấy ý kiến đề xuất mức thu học phí năm học 2020-2021 
Trường THCS Hồ Văn Long
Địa chỉ: , huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2hovanlongcg.longan@moet.edu.vn
Website: thcshovanlongcg.edu.vn