Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Cần Giuộc năm 2021
Ủy ban nhân dân huyện Cần Giuộc thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo trực thuộc. + Thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Kể từ ngày 18/3/2021 đến hết ngày 16/4/2021 . + Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giuộc. Địa chỉ: Số 38, Nguyễn Thái Bình, Khu phố IV, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (khu hành chính UBND huyện Cần Giuộc), Số điện thoại: 0272.3874227
Tải xem Thông báo 
Tải xem Nghị định 115/2020/NĐ-CP
Tải mẫu Phiếu xét tuyển
Trường THCS Hồ Văn Long
Địa chỉ: , huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2hovanlongcg.longan@moet.edu.vn
Website: thcshovanlongcg.edu.vn