Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

Nội dung tuyên tuyền tháng 8/2022
Tuyên truyền các công văn do Ban Tuyên giáo Huyện ủy triển khai Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ V - năm 2022;  kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022)
1. Công văn số 212-CV/BTGHU ngày 19/8/2022 ngày 19/8/2022  về việc tuyên truyền, tham gia Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ V - năm 2022
2. Công văn số 213-CV/BTGHU về việc tuyên truyền kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022)
Trường THCS Hồ Văn Long
Địa chỉ: , huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2hovanlongcg.longan@moet.edu.vn
Website: thcshovanlongcg.edu.vn