Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

Tuyên truyền 02 video tuyên truyền về chuyển đổi số của tỉnh Long An và huyện Cần Giuộc
1. Video Long An: Chuyển đổi số mạnh mẽ, hướng tới một Long An Số (https://drive.google.com/file/d/1rlfUqtFjiH_U7ckXd7E5BoAkkttErW3n/view).
2. Video Huyện Cần Giuộc - Long An: Những đổi thay nhờ chuyển đổi số (https://drive.google.com/file/d/1N-kdKCZIn96YzHfuKR6BcbYVCVzpcisc/view).
Trường THCS Hồ Văn Long
Địa chỉ: , huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2hovanlongcg.longan@moet.edu.vn
Website: thcshovanlongcg.edu.vn