Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

Về việc triển khai quyết định phê duyệt danh mục SGK lớp 8 năm học 2023-2024
Niêm yết công khai Quyết định số 2544/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2023 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 8 (đợt 1) sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Long An; Quyết định số 2698/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2023 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 8 (đợt 2) sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Long An
Trường THCS Hồ Văn Long
Địa chỉ: , huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2hovanlongcg.longan@moet.edu.vn
Website: thcshovanlongcg.edu.vn